Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców na temat wykorzystywania środków unijnych

Zapraszamy na SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW pt:„Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości – wykorzystanie środków unijnych” dnia 29.03.2016 r. (wtorek) godzina 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie.

Program spotkania:

1. Prezentacja założeń konkursu w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Główne założenia konkursu dla jednego przedsiębiorstwa:

a. dotacja do 200 tys. euro,

b. dofinansowanie na poziomie 80%.2.

Prezentacja innych możliwych źródeł finansowania rozwoju sektora MŚP.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content