Świetlica w Bęczkowie już otwarta!

10 czerwca w Bęczkowie miało miejsce historyczne wydarzenie, uroczyste otwarcie nowoutworzonej świetlicy kulturalnej. Środki na ten cel pozyskało Stowarzyszenie św. Jana z Dukli za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry z działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” / Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wysokość dofinansowania to 89 995,53 zł co stanowi 100% wszystkich kosztów. W ramach projektu zostały wykonane instalacje WOD-KAN, C.O., elektryczne, kotłownia, łazienki, kuchnia, nowa posadzka, sufit podwieszany, oświetlenie oraz naprawienie ubytków i pomalowanie ścian. Przebudowa istniejącej kaplicy na świetlicę kulturalną była częścią większego projektu pn. “Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania tymczasowej kaplicy na potrzeby utworzenia świetlicy parafialnej związanej z działalnością kulturalną oraz budowa ogólndostępnego placu zabaw wraz z ekologicznym ogródkiem warzywnym.” Uroczystość rozpoczęło tradycyjne przecięcie wstęgi, którego dokonali: Wójt Gminy Górno Pan Przemysław Łysak, dyr SP Bęczków Pani Agnieszka Gołąbek, Pani Iwona Kucharska Kierownik GOK Górno, Ks. Proboszcz Stanisław Zieliński, Prezes Stowarzyszenia Grzegorz Kleta, któremu pomogły dzieci z tutejszej szkoly. W uroczystości wzięli również udział radni Rady Gminy Górno, Pan Grzegorz Ciepiela Radny Rady Powiatu, Pani Barbara Raczyńska Kierownik SCO oraz mieszkańcy wsi. Po zakończemiu części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną, którą rozpoczęły dzieci wesołym pokazem tańca, następnie wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć lgendy o powstaniu wsi Bęczków przedstawione przez członków Stowarzyszenia oraz wysłuchać piosenki o powstaniu wsi Bęczków, do której słowa i muzykę ułożył Władysław Pedrycz. Na zakończenie członkowie Stowarzyszenia przygotowali miłą, słodką niespodziankę, mianowicie tort, którym zostali poczęstowani wszyscy przybyli goście.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content