Warsztaty komputerowe w ramach projektu pn. „ Wszechstronny obywatel LGD”

W Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie można nauczuć się  wyszukiwania potrzebnych informacji w sieci, robić zakupy on-line, zakładać i obsługiwać pocztę elektroniczną, korzystać z bankowości on-line a to za sprawą trwających warsztatów komputerowych, które odbywają się w ramach projektu pn. „ Wszechstronny obywatel LGD” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na zajęcia uczęszcza 15 osób powyżej 50 roku życia z terenu Gminy Górno.

 

  Wnioskodawcą projektu pn. „Wszechstronny obywatel LGD” jest Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content