Warsztaty taneczne w ramach projektu pn. „Letnia akademia patrzenia na świat – cykl szkoleń, warsztatów „Sztuka i dawne rzemiosło”

Od 21 czerwca dzieci z terenu gminy Górno uczęszczaja na warsztaty taneczne, które odbywają się w ramach projektu pn. „Letnia akademia patrzenia na świat – cykl szkoleń, warsztatów „Sztuka i dawne rzemiosło” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zajęcia cieszą się dużym zadowoleniem, a uczęszcza na nie ponad 20 dzieci.

Zajęcia odbywają się w GOK Krajno-Parcele 24B.

Dzieci na warsztatach uczą się podstawowych Polskich Tańców Narodowych oraz nauka krótkich układów tanecznych klasycznych stylów muzycznych tango, jive, twist, free style.

Wnioskodawcą projektu pn. „Letnia akademia patrzenia na świat – cykl szkoleń, warsztatów „Sztuka i dawne rzemiosło” jest Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content