Weź udział w konkursie ARMIR

Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego wykorzystanie przez Uczestnika otrzymanej z PROW 2014 – 2020 pomocy finansowej i opowiedzeniu o wpływie otrzymanych dotacji na rozwój gospodarstwa. Nagrodą jest nieodpłatny udział w spocie reklamowym oraz nagroda rzeczowa. Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z załącznikami należy przesłać do 11 października na adres: konkursarimr@arimr.gov.pl

Regulamin konkursu jest dostępny na naszej stronie:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zostan-twarza-prow-2014-2020.html

lub w plikach do pobrania poniżej.  Zapraszamy:)

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content