Wsparcie dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza III nabór ogólnopolskiego projektu pn. “System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” skierowanego do małych oraz średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w okresowych trudnościach. Jego celem jest pomoc w zdiagnozowaniu przyczyn zaistniałej sytuacji oraz zapewnienie wsparcia doradczego, mentoringowego oraz szkoleniowego dla zakwalifikowanych do projektu firm. Możliwość otrzymania 18 500,00 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. Do udziału zaproszone są firmy, które prowadzą aktywną działalność gospodarczą zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru. W ramach projektu sporządzona zostanie szczegółowa diagnoza kondycji przedsiębiorstwa, na podstawie której przedsiębiorca będzie mógł wybrać formę wsparcia indywidualnie dobraną do potrzeb jego firmy.Szczegóły nt. projektu i możliwości uzyskania wsparcia znajdują się pod linkiem

 

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content