XV Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje w dniu 20 września 2020 r. XV Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny, który odbędzie się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni k/Kielc. Impreza każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem turystów i odwiedzających. Tegoroczna impreza, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, nie mogła się odbyć w czerwcu. Niemniej jednak organizatorzy Jarmarku podjęli decyzję o przeniesieniu jej na wrzesień.

W ramach Jarmarku Agroturystycznego planowane jest zorganizowanie następujących bloków atrakcji:

– „Swojskie klimaty i świętokrzyskie smaki”,

– Atrakcje dla dzieci (gry, zabawy i konkursy z nagrodami) tzw. „Agrosfera dla dzieci”,

– Impreza towarzysząca Jarmarkowi pn. „Smaki jesieni”.

Zgłoszenia na XV Jarmark Agroturystyczny należy dostarczyć najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 r.Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Marszałkowskiego jest Pani Sylwia Skuta, tel. 41 34 16 912, e-mail: sylwia.skuta@sejmik.kielce.pl

Więcej informacji w załącznikach.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content