Zapraszamy do konsultacji oraz zgłaszania uwag do aktualizacji LSR na lata 2016 – 2022

Szanowni Państwo,W związku z aktualizacją LSR Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” rozpoczyna proces konsultacji proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock – zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 21 maja 2019 roku na adres e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl lub przesłać/dostarczyć do biura Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 – część I

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2020 – część II

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content