Zapraszamy osoby w wieku 60+ na spotkanie w ramach opracowania „Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030”

Szanowni Państwo,na zlecenie Miasta Kielce oraz Gminy Górno

zapraszamy na spotkanie (wywiad grupowy) dla osób w wieku 60+ oraz opiekunów osób 60+ w ramach opracowania „Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030” realizowanego w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020″.

GMINNY OŚRODEK KULTURY dnia 03.09 (wtorek) od godziny 16:00 do godziny 18:00

Zapewniamy poczęstunek dla uczestników. Podczas spotkania planujemy podjąć dyskusję na poniższe tematy:

1. Jakie są potrzeby osób starszych zamieszkujących Państwa gminę?

2. Czy osoby starsze czują się bezpiecznie na terenie gminy?

3. Czy Państwa zdaniem potrzebne są działania edukacyjne skierowane do nieformalnych opiekunów osób starszych i niesamodzielnych (rodziny, przyjaciół, wolontariuszy)?

4. Jakie są potrzeby i oczekiwania osób pracujących z osobami starszymi?

5. Które elementy infrastruktury publicznej należy poprawić, by ułatwić funkcjonowanie osobom starszym?

6. Jakie usługi należy wprowadzić, by osoby powyżej 60 roku życia stały się bardziej samodzielne?

7. Czy osoby starsze chciałyby uczęszczać na kursy bądź zajęcia?

8. Czy osoby starsze byłyby zainteresowane nabyciem/zwiększeniem umiejętności z zakresy obsługi komputera i nowoczesnych technologii?

9. Czy osoby powyżej 60 roku życia chętniej korzystałyby z komputera i aplikacji mobilnych, gdyby były one dostosowane do osób starszych (prosta obsługa, duże litery, długi czas wyświetlania komunikatów), w zakresie następujących usług:a) Usługi społeczne (np. złożenie wniosku do urzędu)b) Usługi zdrowotne (np. rejestracja internetowa)c) Usługi kulturalne (np. zapisanie się na zajęcia kulturalne)d) Usługi edukacyjne (np. uczestniczenie w zajęciach Uniwersytetu III Wieku)

10. Czy korzystają Państwo z teleopieki lub innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych?

11. W jaki sposób osoby powyżej 60 roku życia spędzają czas wolny?12. W jaki sposób można zaangażować osoby powyżej 60 roku życia w działalność dla społeczności lokalnej?

13. Czy chcieliby Państwo coś dodać, poruszyć jakieś kwestie, których nie omówiliśmy?   

Zapraszamy do uczestnictwa i udziale w dyskusji!

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content