Zaproszenie do składania ofert – świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu ochrony podczas imprezy pn.” Dożynki 2017″

Zaproszenie do składania ofert – świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu ochrony podczas imprezy pn. “Dożynki 2017”

W związku z organizacją w dniu 20 sierpnia 2017 r.imprezą pod nazwą: „ Dożynki 2017 ”

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno z siedzibą w Górnie 79a

zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert – świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu ochrony

I. Przedmiot oferty:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony podczas imprezy „ Dożynki 2017 ”.

Zapewnienie ochrony przewidujemy w podanej specyfikacji godzinowej:

13.00-19.00 – 4 pracowników ochrony

19.00 – 23.00 – 10 pracowników ochrony

II. W ofercie należy uwzględnić:

1. Nazwę i adres oferenta

2. Telefon kontaktowy

3. Dotychczasowe doświadczenie

4. Cenę brutto

Oferty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2017 r. na adres mailowy: razem.gorno@onet.pl lub na adres: Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, Górno 79a, 26-008 Górno. Tel. 504 411 350 lub 41 302 30 31

W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Ww. impreza odbędzie się 20 sierpnia 2017 r. na stadionie GKS Górno w godz. 13.00-22.00

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi oferentami w terminie 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content