Zaproszenie do składania ofert na TOI TOI podczas imprezy pn. “Dożynki 2017”

Zaproszenie do składania ofert TOI TOI podczas imprezy pn.” Dożynki 2017″

W związku z organizacją w dniu 20 sierpnia 2017 r.imprezą pod nazwą:

„Dożynki 2017”

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno z siedzibą Górno 79a NIP 6572926500

zaprasza zainteresowane osoby do

składania ofert na wynajem dwóch toalet przenośnych.

W ofercie należy uwzględnić:

1. Nazwę i adres oferenta

2. Telefon kontaktowy

3. Oferowaną kwotę za wynajem dwóch TOI TOI

Oferty należy składać w terminie do 21 kwietnia 2017 r. na adres mailowy: gok@gorno.pl lub na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79a, 26-008 Górno. Tel. 504 411 350 lub 41 302 30 31

W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Ww. impreza odbędzie się na stadionie GKS Górno w godz. 13.00-22.00

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi oferentami w terminie 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content