Zaproszenie do składania ofert na wynajem sceny z nagłośnieniem i oświetleniem podczas imprezy pn.” Dożynki 2017″

Zaproszenie do składania ofert na wynajem sceny z nagłośnienia i oświetleniem podczas imprezy

pn.” Dożynki 2017″

W związku z organizacją w dniu 20 sierpnia 2017 r. imprezą pod nazwą:

„Dożynki 2017”

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno

zaprasza zainteresowane osoby doskładania ofert na wynajem sceny z nagłośnienia i oświetleniem

I. Przedmiot oferty:

Przedmiotem oferty jest wynajem sceny o wymiarach 6 x 8 z zadaszeniem wraz z nagłośnieniem, oświetleniem, zabezpieczeniem technicznym imprezy oraz montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, nagłośnieniowa, oświetleniowa całej imprezy. Dowóz przedmiotu oferty z uwzględnieniem własnego transportu na miejsce imprezy plenerowej. Organizator zapewnia dostęp do źródła energii elektrycznej – agregat prądotwórczy.

II. W ofercie należy uwzględnić:

1. Nazwę i adres oferenta

2. Telefon kontaktowy

3. Parametry urządzeń technicznych

4. Cenę brutto

5. Zdjęcia sceny i proponowanych urządzeń technicznych

6. Wymagania w zakresie dostępu do energii elektrycznej

Oferty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2017 r. na adres mailowy: razem.gorno@onet.pl lub na adres: Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, Górno 79a, 26-008 Górno. Tel. 504 411 350 lub 41 302 30 31

W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Ww. impreza odbędzie się na stadionie GKS Górno 20.08.2017 r. w godz. 13.00-22.00

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi oferentami w terminie 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content