Zapytanie Ofertowe – dostawa oleju opałowego

Zapraszamy do składania ofert dotyczących usługi polegającej na dostawie 15 000 litrów oleju opałowego do budynku GOK Krajno-Parcele 24 B oraz budynku GOK/OSP w Górnie w roku 2022.

Termin składania ofert upływa w dniu 02.02.2022 r.

Szczegóły w poniższych dokumentach:

Zapytanie

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content