Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu artykułów spożywczych

Stowarzyszenie „Strefa Wokół Łysej Góry”ul. Rynek Główny 1126-010 Bodzentyn Zapytanie ofertowe Dot. zakupu artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczestników warsztatów tanecznych, które odbywać się w ramach projektu pn. „Letnia akademia patrzenia na świat – cykl szkoleń, warsztatów „Sztuka i dawne rzemiosło” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Oferta cenowa dotyczy zakupu artykułów spożywczych:1. Drożdżówki 81 szt. 2. Kawa rozpuszczalna 6 szt. 3. Kawa parzona 6 szt. 4. Herbata Lipton 6 szt. 5. Woda mineralna 81 szt. 6. Soki Tymbark 40 szt. 7. Paluszki 10 szt. 8. Ciastka Delicje 8 szt. Kryterium wyboru oferty:Cena.Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2017 r. do godziny 15.00. Ofertę należy złożyć osobiście, listownie na adres:Gminny Ośrodek Kultury w Górnie Górno 79a26-008 Górno Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content